SV-200MA Surveillance Board

SV-200MA Surveillance Board – Board giám sát trạng thái VM 2240

Option lựa chọn cho VM-2120 / -2240 khuếch đại, các SV-200mA cho phép giám sát các vùng loa hoặc trạng thái lỗi .

GỌI NGAY: