cổng xoay tripod là sản phẩm sản xuất dựa trên ý tưởng người gác cổng chặn lại kiểm soát, các tay quay tự động được thiết kế làm 3 tay quay xoay quanh trục và được điều khiển bằng remote tự động. Cổng xoay 3 càng tripod được lắp đặt tại các văn phòng công ty hoặc các xưởng sản xuất cần phải kiểm soát an ninh vào ra chặt chẽ. Tripod tự động kết hợp với phần mềm đếm lượt vào ra cũng như ứng dụng lắp đặt cho hệ thống soát vé tự động mà công ty tck phát triển viết và lập trình điều khiển tripod

Barrier - Tự Động

Barrier tự động HD-F-A

16.000.000

Barrier - Tự Động

Barrier tự động OTX-801

18.000.000

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB02

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB06A

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB08

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB09

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB10

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng tự động FLAP BARRIER FB02

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng tự động FLAP BARRIER FB04

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

TRIPOD Cổng xoay 3 càng

GỌI NGAY: