Hệ thống âm thanh công cộng VX-2000, Hệ thống âm thanh thông báo cho các toà nhà, âm thanh thông báo cho xí nghiệp, nhà xưởng. Hệ VX-2000 hệ thống âm thanh chuyên dụng cho siêu thị, trung tâm thương mại, khả năng mở rộng các vùng loa lớn mêm dẻo trong cài đặt. Phần mềm VX-2000 kèm theo hệ thống có tính năng giám sát và báo lỗi khả năng backup các sự cố cao. VX-2000 kết nối được các ngỏ ra báo cháy, kích hoạt thông báo cháy đến từng zone từng khu vực……

GỌI NGAY: