Flap barrier là thiết bị được lắp đặt tại các cổng vào ra kiểm soát an ninh. Cổng tự động flap giúp quản lý chặt chẽ nhân viên hay cần thống kê lượt vào ra cổng. Với TCK cổng tự động flap còn được tích hợp APP trên smartphone thông minh quản lý thống kê lượt vào ra nhân viên online trên điện thoại hoặc qua website.

Barrier - Tự Động

Barrier tự động HD-F-A

16.000.000

Barrier - Tự Động

Barrier tự động OTX-801

18.000.000

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB02

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB06A

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB08

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB09

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng FLAP tự động FB10

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng tự động FLAP BARRIER FB02

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng tự động FLAP BARRIER FB04

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng tự động FLAP E242

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

Cổng xoay tự động Tripod Turnstiles

Thiết bị kiểm soát tự động thông minh

TRIPOD Cổng xoay 3 càng

GỌI NGAY: