RM-200M Remote Microphone – PA TOA

RM-200M Remote Microphone – Micro chọn vùng loa phát thanh

RM-200M Remote Microphone có thể kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 micro chọn vùng loa để phát thanh thông báo, giám sát lỗi hệ thống, phát thanh khẩn cấp, phát thanh báo cháy.

GỌI NGAY: