RM-210 Remote Microphone Extension

RM-210 Remote Microphone Extension – Bộ chọn vùng mở rộng

RM-210 là bộ chọn vùng mở rộng để tăng số lượng các phím chức năng của Micro từ xa TOA của RM-200M Remote Microphone

GỌI NGAY: