Hệ thống âm thanh công cộng SX-2000 là hệ thống âm thanh thông báo chuyên dụng cho các nhà ga, sân bay, bến cảng. Khả năng mở rộng các vùng loa lớn mềm dẻo trong cài đặt hệ thống âm thanh matrix. Phần mềm SX-2000 có tính năng giám sát và báo lỗi khả năng backup các sự cố cao. Các ngỏ vào, ngõ ra, amply hệ SX-2000 thiết kế có thể backup các sự cố về thiết bị, giúp hệ thống hoạt động xuyên suốt cho đến khi thiết bị hư hỏng được thay thế. Kết nối được nhiều hệ thống thông báo SX-2000 khác nhau thông qua cáp quang. Tự chọn và cài đặt lời thông báo cháy, kết nối được các ngỏ ra báo cháy, kích hoạt thông báo cháy đến từng zone từng khu vực, Phần mềm SX-2000 có chức năng giám sát hệ thống……

GỌI NGAY: