Hệ thống âm thanh thông báo – VX-2000 System Manager – PA TOA

Hệ thống PA – Âm thanh thông báo – Âm thanh công cộng

VX-2000 Hệ thống âm thanh công cộng, quản lý ma trận đầu vào âm thanh và các chức năng như điều khiển chính của hệ thống VX-2000.

GỌI NGAY: