Hệ thống PA – Âm thanh thông báo – Âm thanh công cộng

Manager SX-2000SM Hệ thống được âm thanh công cộng thiết kế để sử dụng trong hệ thống Matrix TOA, tiêu chuẩn EIA thành phần (1U). Kết hợp với các đơn vị đầu vào các đơn vị đầu ra âm thanh tùy chọn và microphone từ xa của SX-2000 Series tạo nên một hệ thống ma trận

Mô tả

SX-2000SM System Manager – Hệ thống âm thanh công cộng:

SX-2000SM

SX-2000SM

– Manager SX-2000SM thực hiện phân phối tín hiệu âm thanh và kiểm soát các mức âm thanh ưu tiên cho toàn bộ hệ thống. SX-2000SM được trang bị với các 8 đầu vào kiểm soát, 8 đầu ra điều khiển. Những lỗi của hệ thống loa, lỗi các đầu ra thiết bị, dữ liệu kết nối đầu vào lỗi, thiết bị chuyển mạch, các chỉ số truy cập, chỉ số chế độ và một loạt các điều khiển tất cả được giám sát trạng thái.

– Mỗi Manager SX-2000SM được trang bị một thẻ CF. Hoạt động của toàn bộ hệ thống được ghi lại và nội dung của nó được lưu trữ trên một thẻ CF như một nhật ký hoạt động.

– Các SX-2000SM cũng có 2 chế độ chạy và dự phòng tạo ra một hệ thống điện dự phòng kép tất cả hoàn toàn tự động. Hệ thống âm thanh được trang bị với hai kênh phân phối nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho hệ thống để hoạt động trong thời gian mất điện.

sx-2000sm Hệ thống âm thanh công cộng

sx-2000sm Hệ thống âm thanh công cộng

sx-2000sm hệ thống âm thanh thông báo cho cảng hàng không

sx-2000sm hệ thống âm thanh thông báo cho cảng hàng không

sx-2000sm hệ thống âm thanh thông báo cho sân bay

sx-2000sm hệ thống âm thanh thông báo cho sân bay

sx-2000sm hệ thống âm thanh thông báo

sx-2000sm hệ thống âm thanh thông báo

Mô hình kết nối hệ thống sx-2000sm

Mô hình kết nối hệ thống sx-2000sm

Mô hình kết nối các hệ thống sx-2000sm

Mô hình kết nối các hệ thống sx-2000sm

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 1

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 1

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 2

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 2

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 3

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 3

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 4

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 4

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 5

sx-2000sm thiết bị thông số kỹ thuật 5