Loa Toa PW-1430SW

có hệ thống âm thanh  được trang bị bằng các đơn vị sóng phẳng. Đây là mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng.   

Vì loa hộp sóng âm PW 1430DW có thể phát âm thanh đầu ra hướng tới một khu vực mục tiêu hạn chế, nên nó sẽ phù hợp để sử dụng ở các vị trí như sân ga, sân bay, trung tâm thương mại và khu vực thang cuốn. Đây là những nơi có nhu cầu phát thông báo theo vị trí nhất định.

GỌI NGAY: