Đầu đọc thẻ ADEL 6MFF

11.000.000

Đầu đọc thẻ ADEL 6MFF

Đọc và mã hóa thẻ : Dùng  để  cài đặt chương trình cho hệ thống khóa thẻ  cảm ứng ADEL hoạt động

GỌI NGAY: