Đầu đọc thẻ 6MFF cảm ứng ADEL

11.000.000₫

Đầu đọc thẻ ADEL 6MFF

Đọc và mã hóa thẻ : Dùng để cài đặt chương trình cho hệ thống khóa thẻ cảm ứng ADEL hoạt động