rm210 bộ chọn vùng mở rộng

RM-210 Remote Microphone Extension – Bộ chọn vùng mở rộng

RM-210 là bộ chọn vùng mở rộng để tăng số lượng các phím chức năng của Micro từ xa TOA của RM-200M Remote Microphone

Loại Sản Phẩm: .