parking management software with RFID Mifare card

Tổng Quan Hệ Thống Quản Lý Giữ Xe Thông Minh:

Parking management software RFID Mifare card sensor management solutions for intelligent parking motorcycle parking and keeping cars. You need to manage parking in a coherent way of revenue management in the security of parking TCK.VN almost fully meet the requirements of the solution and keeping the vehicle for a large system, as well as perhaps a small parking lot. Hiện nay phần mềm quản lý giữ xe TCKPARKING phát triển cập nhật liên tục tích hợp tất cả các đầu đọc thẻ chíp hiện có trên thị trường quản lý hầu hết các loại hình thu phí giữ xe như quản lý giữ xe miễn phí, quản lý nhân viên ca trực, quản lý vé tháng. With a low profile computer can also install software to manage and operate parking gently smooth,vi……

Phần mềm quản lý giữ xe tckparking

Hệ thống giữ xe bằng thẻ cảm ứng RFID

Phần mềm quản lý giữ xe ô tô bằng thẻ cảm ứng thông minh

Hệ thống giữ xe ôtô bằng thẻ cảm ứng RFID

Tính n,enăng phần mềm quản lý giữ xe:

– Sử dụng công nghệ nhận dạng thẻ chíp Mifare được mã hoá nâng cao độ bảo mật. Tốc độ quét thẻ 1s
– Thao tác quét thẻ: ( kết hợp license plate recognition, sẽ được cài đặt khi khách hàng có nhu cầu )
∗Quét thẻ không cần nhập biển số
∗Quét thẻ nhập biển số trước
∗Quét thẻ nhập biển số sau
– Tìm xe: Theo biển số, theo ngày, theo giờ theo ID thẻ.
– Thống kê:
Thống kê lượt vào và ra, lượng xe tồn trong bãi, thống kê số thẻ trong hệ thống
Thống kê vé tháng
– Báo cáo doanh thu: theo từng loại xe,theo ca nhân viên, báo cáo vé tháng….
– Tự tạo các loại xe, tự áp giá cho từng loại xe được tạo: Xe máy, Xe đạp, Xe tay ga.
– Phần mềm tính tiền theo: lượt, theo thời gian, giữ xe miễn phí, giá ngày giá đêm.

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP TƯ VẤN LẮP ĐẶT:

Mô Hình Mô Phỏng Hệ Thống Giữ Xe Gắn Máy Và Xe Ôtô

oto vehicle restraint systemsintelligent vehicle restraint systems tck.vnGarment parking tck.vnBusiness software intelligent parking tck.vn

Bình Luận