WELCOME TO WEBSITE TCK.VN

TCK.VN ” Providing technology solutions for individuals and businesses “.

Giải pháp về phần mềm – Solutions to control devices remotely over the network – Giải pháp về thẻ RFID

Giải pháp thẻ RFID

Giải pháp phần mềm

Thiết kế Website

0

Hotel management software online TckHotel

TỔNG QUAN MÔ HÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TCKHOTEL Giới Thiệu: – Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý khách sạn online và offline. NhưngRead More...
By : tcksoft@vn | Jul 5, 2015
0

Phần mềm quản lý đặt món TckOrder

SOFTWARE MANAGEMENT FOOD RESTAURANT RESERVATION ORDER ONLINE Recommend management software for bars Order online ordering: – Management software for bars Order Online ordering is notRead More...
By : tcksoft@vn | Jul 4, 2015
0

Parking management software RFID Mifare card touch

Tổng Quan Hệ Thống Quản Lý Giữ Xe Thông Minh: Parking management software RFID Mifare card sensor management solutions for intelligent parking lots keptRead More...
By : tcksoft@vn | Jun 28, 2015

SẢN PHẨM CHÍNH